L
A D I N G

Casestudy

About KaaiKaas

Erental Service

by Yogesh Bhattarai, Sarbaja Adhikari

Sat-Feb-2020


Erental service is a real estate company registered with the government of Nepal and established with the aim of providing professional real estate service to clients. इ रेन्टल सेवा भनेको एक रियल ईस्टेट कम्पनी हो जुन नेपाल सरकारसँग दर्ता गरिएको छ र ग्राहकलाई व्यावसायिक घर जग्गा फ्ल्याट ,गोदाम ,अफिस स्पेस ,आदि सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको हो।
Clients Logo